The beginning of a beautiful friendship

Fra starten på skoleåret og frem til høstferien, ca 7 uker , arbeider medieelevene i 1.klasse med kreativitet og viktige programmer i Adobepakken.

Disse programmene er ”verktøykassen” til medieelevene og er de programmene som de profesjonelle bruker. Å danne grunnleggende forståelse og bruk er svært viktig før elevene får større medieoppdrag senere på året.

mug-shot

Elevene kurses i ett program per uke og blir ved slutten av uka belønnet med et sertifikat som forteller hva de har vært gjennom og lært.

Elevene har egen blogger der de dokumenterer sitt digitale arbeide. Fysisk arbeid, skisser, ideer og notater blir dokumentert i en sketch-book.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *