Du gjør en forskjell

This slideshow requires JavaScript.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift.

Anne Schøyen og Torunn Måleng fra NAV Arbeidslivssenter, Rogaland, hadde også i år et inspirerende kurs for ungdomsbedriftene på media.

Forskning viser at trivsel og arbeidsglede reduserer fravær og øker samhold og innsats. Trives du er sjansen for at du kommer på jobb mye større. Inkluderende arbeidsliv handler om at du gjør en forskjell i bedriften. Er du hjemme vil det merkes!

Elevene fikk blant annet reflektere over hva som gjør at det er kjekt å være med i en ungdomsbedrift. De jobbet også med å lage tankekart for sin bedrift, The Winning Team!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *