In every sound, the hidden silence sleeps

Å jobbe med lydproduksjon kan være utrolig morsomt og spennende!
Media sitt nye lydstudio gir mulighet for profesjonelle opptak.

intervju lyd_studio

I slutten av september har VG1 jobbet med ulike lydproduksjoner.
Intervju, radioreklame, radiosingel og hørespill har blitt produsert.

Lydene har blitt redigert og ferdigstilt i programmet Adobe Audition.

Hovedfokuset til elevene har vært to ting. Å lære seg bruk av digital opptaker; å få lyden til å fremstå som klar og sterk, jevn, ikke sprengt. Videre har er de fokusert på å kunne behandle lyden i et profesjonelt redigeringsprogram. Justere lyd, klippe, legge på effekter og eksportere til et hensiktsmessig format har blitt gjort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *