Har du motmakt?

I tredje klasse (vg3) på MK har elevene hatt om mediepåvirkning den siste uken. Hvem er det som prøver å påvirke deg? Hvorfor vil de påvirke deg? Kan du stå i mot denne påvirkningen? Har du motmakt?

På MK lærer elever å være kildekritiske samtidig som de lærer seg de ulike knepene de som vil påvirke bruker. Med en kombinasjon av god kildekritikk og kunnskap om hvordan reklameindustrien virker, er våre MK-elever bedre utrustet enn andre til å motstå press fra reklame og annen påvirkning. De har rett og slett fått mer MOTMAKT! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *