Photoshop <3

I PTF på VG1 jobber elevene med FOTO og GRAFISK. De øver seg på kamerabruk og programvare. Rett etter jul skal de jobbe med ekte medieoppdrag for Karmøy Kommune, og til det må de grunnleggende ferdighetene sitte på plass. I dag øvde de med GRAFISK som fordypning med å lage en fantasy inspirert bildemanipulasjon. Det er gøy, kreativt og lærerikt! Lærer er imponert og håper hans kjærlighet til Photoshop smitter over på elevene!

PS! Det skal nevnes at elevarbeidene ikke er ferdige enda, og bildene er underveisarbeid 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *