“Gi plass til alle som kan og vil”

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift.

Fredag 23. oktober fikk elever ved Åkrehamn VGS besøk av Anne Schøyen og Torunn Måleng fra NAV Arbeidslivssenter, Rogaland. De snakket om IA og fikk elevene til å reflektere rundt hvordan bedriftene kan ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften.

Videre frem mot jul vil de ulike bedrifter utarbeide mål og handlingsplan for bedriften. Handlingsplan vil bli presentert og godkjent av NAV på nyåret og bedriftene vil da være en IA-bedrift.

Studier viser at ungdomsbedrifter som er aktive i IA-prosjekter har mindre fravær enn de som ikke deltar. Elever føler også større grad av inkludering, medvirkning og annerkjennelse dersom de er del av et IA-prosjekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *