Bedriftsbesøk

Fredag 22.1 var VG1 på besøk hos Karmøy Trykkeri. Her fikk elevene grundig innføring i grafisk produksjon fra skjerm til ferdig trykk. Elevene lærte  blant annet om på RGB og CMYK, bleed og crop marks. De fikk se et utall maskiner og fikk høre om hvordan disse fungerer. Det var et lærerikt besøk for elever og lærere.

This slideshow requires JavaScript.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *