nye_mk_banner

 Høsten 2016 blir Medier og kommunikasjon på Åkrehamn Vidaregåande Skole en studieforberedende linje, det vil si at du kan få studiekompetanse på MK uten å gå påbygg!

Medielinjen vil passe enda flere elever som ønsker generell studiekompetanse og ta veien videre til høyere utdanning etter endt videregående utdanning. I tillegg til generell studiekompetanse får du også en medie- og teknologisk kompetanse som samfunnet etterspør. Kunnskapen du tilegner deg på MK-linjen blir beskrevet som fremtidens kompetanse.


Blackboard

FELLESFAG OG VALGFAG

De tradisjonelle skolefagene inngår selvfølgelig i dette fullverdige studieforberedende tilbudet. Dessuten kan elevene velge andre fordypningsfag, både innen medier og kommunikasjon og andre retninger. Les mer om de foreløpige læreplanene her.

 

 


Communication

MEDIETEORI

Den teoretiske delen av STMK dekker utviklingen av mediene, uttrykkshistorie, ulike former for formidling, og ikke minst etiske og rettslige forhold. I tillegg får du lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati.


narration

SJANGERE

Faget Medier og kommunikasjon handler om å få frem budskap og innhold. Da er det viktig å vite hvordan fortellinger, informasjon og ideer finner form og uttrykk. Vi er innom avisreportasje, film, radio, tv, trykksaker, tekstsjangere, animasjon, tegneserier med mer.


STMK_Socialmedia_01

SOSIALE MEDIER

Sosiale medier har vokst fram i rasende fart de siste årene, og er blitt viktige verktøy ikke bare for vårt privatliv, men også for næringsvirksomhet, politikk og kultur. Kjennskap til bruk, regler, sikkerhet og fall-gruber er en viktig del av mediekompetansen din. Lær om sosiale møtesteder, blogg, wiki-løsninger etc.


Channels

PLATTFORMER

Vi henter informasjon og underholdning fra ulike digitale kommunikasjonsløsninger.Kunnskap om hvordan disse virker og hvordan vi skreddersyr innhold og form er en del av hva du lærer i medie- og kommunikasjonstimene.


SL_camera

FOTOGRAFERING

Lær om profesjonell bildebruk – til reportasjer, i reklame, på nettsider, i blogger, i brosjyrer og andre trykte medier. Opplæring i foto omfatter blant annet komposisjonslære, lyssetting, fargelære, kamerateknikk og ikke minst hva slag krav de ulike kanalene stiller til sjanger og tekniske egenskaper.


TV_prorammme

FILM OG VIDEO

Hvordan bygger vi opp en filmfortelling? Hvordan klipper vi og lydsetter? Hva er studioproduksjon, reportasje, nyhetsinnslag og informasjonvideo? Og hvordan brukes et videokamera riktig? Studér andres produksjoner, lær av de beste og forsøk deg selv!


illustration

DESIGN OG LAYOUT

Du får innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk, og ikke minst får du øve deg i å sette opp sider i papir- og nettbaserte medier. Du lærer om og praktiserer layout, formidlingsprinsipper, digitale tegneverktøy, fargebruk og andre finesser!


Sound

LYD OG RADIO

Radio kom før fjernsyn, og opplever en renessanse, ikke minst i form av podcaster. Lær hvordan du bygger opp et hørespill, en reportasje, en debattsending eller et portrett. Lydteori, opptaksteknikk, klipping og lydsetting er blant emnene du møter.


Typo_figures

TYPOGRAFI OG TEKST

Uten skriftspråket, ingen kultur sllik vi kjenner den!  Bokstavenes utforming og bruk er helt avgjørende for god formidling. Lær deg grunnleggende typografi, regler for lesbarhet i ulike medier – og ikke minst: skaff deg kunnskap om korrekt rettskrivning og tegnbruk!


symbols

SYMBOLER OG IKONER

Symboler, ikoner, instruksjonstegninger, emojier og andre forenklede bildeuttrykk supplerer skriftspåket i stadig større grad, og i alle medier. Lær hvordan vi benytter symboler til alt fra trafikkskilt og produktinformasjon til logoer og i sosiale sammenhenger.


Reklame

REKLAME OG PR

Hvordan formidler vi varer, tjenester og budskap gjennom reklame? Hva er informasjonsmedarbeidernes rolle i politikk, næringsliv og offentlige virksomheter? Og hva gjør egentlig PR-byråene for sine betalende klienter?


Research

RESEARCH OG KILDER

Uansett om vi produserer kommersiell informasjon, nyhetsstoff, reportasjer, lærestoff eller meningsytringer, plikter vi å sjekke at påstandene våre er riktige, og at vi vet hvem som uttaler seg. Lær deg research, bruk av kilder og korrekt innholdsgjengivelse.


 VIL DU VITE MER?

Studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon skal innføres fra høsten 2016. Det arbeides nå med å utvikle læreplanene, som skal være ferdige i mars 2016.

Les mer…

De nye læreplanene vil du finne her.